Chuyển đổi tiền tệ, tỷ giá hối đoái
Chuyển đổi tiền tệ Máy tính tỷ giá Tỷ giá hối đoái trực tuyến Tệ lịch sử tỷ giá hối đoái

Chuyển đổi tiền tệ, tỷ giá hối đoái

Chuyển đổi ngoại tệ - chuyển đổi trực tuyến của bất kỳ tiền tệ thế giới với tốc độ ngày hôm nay. Bảng điều khiển cá nhân của bạn với tỷ giá hối đoái và biểu đồ giá của tất cả các loại tiền tệ thế giới. Dữ liệu thời gian thực 173.
Giai đoạn:
  Tiền tệ:
  Làm tươi:
 
=

Dollar Mỹ

USD = 150.23 VND
+0.821 (+0.55%)
thay đổi tỷ giá từ hôm qua
=

Euro

EUR = 162.66 VND
+0.606435 (+0.37%)
thay đổi tỷ giá từ hôm qua
=

Bảng Anh

GBP = 189.73 VND
+0.345643 (+0.18%)
thay đổi tỷ giá từ hôm qua
=

Yên Nhật

JPY = 164.12 VND
-0.840754 (-0.51%)
thay đổi tỷ giá từ hôm qua
=

Nhân dân tệ

CNY = 20.87 VND
+0.08431 (+0.41%)
thay đổi tỷ giá từ hôm qua
+
   Chuyển đổi tiền tệ
Chuyển đổi tiền giám sát tỷ giá hối đoái hàng ngày trong Ngân hàng Trung ương cho 173 loại tiền tệ.
   Tỷ giá ngoại hối trực tuyến, trao đổi tiền tệ trực tiếp
Tỷ giá hối đoái ngoại tệ trực tiếp tại 01 Tháng Ba 2024
   Tệ lịch sử tỷ giá hối đoái
Tỷ giá hối đoái lịch sử, biểu đồ lịch sử.
Tải...
Tải...

Công cụ chuyển đổi tiền tệ hiển thị tỷ giá hối đoái hiện tại của bất kỳ loại tiền nào được chọn cho ngày hôm nay. Tỷ giá hối đoái được thiết lập bởi các ngân hàng quốc gia và thực hiện cơ sở để xác định tỷ giá hối đoái tại các điểm trao đổi tiền tệ và ngân hàng thương mại. Bạn có thể theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng quốc gia để tìm tỷ giá hối đoái tốt nhất để mua và bán tiền tệ.

Công cụ chuyển đổi tiền tệ trên trang web của chúng tôi cũng hiển thị tỷ giá hối đoái trên sàn giao dịch Forex. Tỷ lệ Forex cập nhật cứ sau 30 giây. Xem tỷ giá hối đoái trực tuyến miễn phí và ngay bây giờ trong thời gian thực.

Tỷ giá tiền tệ trên sàn giao dịch Forex được đặt mỗi giây, trái ngược với tỷ giá tiền tệ quốc gia do ngân hàng quốc gia quy định mỗi ngày một lần.

Chúng tôi liên tục theo dõi tỷ giá của 173 loại tiền, cả trên các sàn giao dịch thương mại và tỷ giá chính thức của chính phủ. Bạn có thể xem miễn phí tỷ giá hối đoái của bất kỳ loại tiền nào tương đối khác.

Bạn có thể theo dõi tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ tương đối với loại tiền khác bằng bảng cá nhân này. Tỷ giá hối đoái được hiển thị dưới dạng biểu đồ và số, thay đổi tỷ lệ được hiển thị trong một trường riêng biệt dưới dạng phần trăm. Việc tăng và giảm tỷ giá tiền tệ được hiển thị bằng các màu khác nhau.

Tỷ giá hối đoái tốt nhất

Tỷ giá hối đoái tốt nhất có thể được theo dõi bằng các biểu đồ thay đổi tức thời về tỷ giá hối đoái trên bảng điều khiển trang web hoặc trên các trang của tỷ giá hối đoái trực tuyến từ trao đổi Forex. Một cách để theo dõi tỷ giá tốt nhất là liên tục quan sát sự thay đổi của loại tiền được chọn và khi biểu đồ tỷ giá tiền tệ hiển thị giá trị tối thiểu, đây là thời điểm tốt nhất để mua và khi tối đa là để bán tiền tệ.

Việt Nam Đồng tỷ giá hối đoái hôm nay

Tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng cho ngày hôm nay là thông tin cơ bản mà hầu hết mọi người sử dụng. Bạn có thể tìm hiểu tỷ giá hối đoái chính thức Việt Nam Đồng cho bất kỳ loại tiền tệ thế giới nào trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi theo dõi tỷ giá hối đoái của tất cả các loại tiền tệ mỗi ngày và chúng tôi biết tỷ giá không chỉ cho ngày hôm nay, mà còn cho mỗi ngày kể từ năm 1992.

Tỷ lệ Việt Nam Đồng ngày hôm nay được đặt là kết quả của giao dịch trong ngày hôm qua. Bằng cách nghiên cứu sự thay đổi của tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng trực tuyến ngày hôm qua, bạn có thể dự đoán tỷ giá hối đoái chính thức cho ngày hôm nay.

Việt Nam Đồng tỷ giá hối đoái cho ngày mai

Việt Nam Đồng tỷ giá hối đoái cho ngày mai được ngân hàng quốc gia hình thành trên cơ sở Việt Nam Đồng giao dịch trên Forex và các thị trường trao đổi khác hiện nay. Ngày mai Việt Nam Đồng là cơ sở để trao đổi Việt Nam Đồng trong ngân hàng trên .

Do đó, bằng cách theo dõi các thay đổi trong Việt Nam Đồng trong ngày trên các sàn giao dịch trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ có thể dự đoán tỷ lệ Việt Nam Đồng cho ngày mai và Việt Nam Đồng trao đổi báo giá trong ngân hàng vào ngày mai .

Thiết lập bảng theo dõi Việt Nam Đồng trên trang chủ của trang web chuyển đổi tiền tệ. Xem tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng trực tuyến và bạn sẽ luôn đoán chính xác tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng cho ngày mai.

Tỷ giá hối đoái của Việt Nam Đồng so với đồng đô la ngày nay

Việt Nam Đồng sang tỷ giá hối đoái đồng đô la ngày nay là tỷ giá hối đoái chính của Việt Nam Đồng trên thị trường thế giới. Chính tỷ giá hối đoái của Việt Nam Đồng so với đồng đô la xác định tỷ giá hối đoái của Việt Nam Đồng của Ukraine so với các loại tiền tệ khác.

Bạn có thể thấy Việt Nam Đồng sang tỷ giá đô la do ngân hàng chính phủ thiết lập cho ngày hôm nay và Việt Nam Đồng sang tỷ giá hối đoái trên sàn giao dịch Forex trực tuyến .

Tỷ giá hối đoái của Việt Nam Đồng so với đồng euro hôm nay

Tỷ giá hối đoái của Việt Nam Đồng so với đồng euro cho ngày hôm nay được trình bày trên trang web moneyratestoday.com trong hai phiên bản:

Việt Nam Đồng tỷ giá hối đoái so với đồng euro là một trong những loại tiền tệ chính trên thế giới xác định tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng so với các loại tiền tệ khác trên thế giới. Theo dõi tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng cho ngày hôm nay trên bảng điều khiển trực tuyến của trang web của chúng tôi.

Công cụ chuyển đổi tiền tệ Việt Nam Đồng trực tuyến

Công cụ chuyển đổi tiền tệ Việt Nam Đồng trực tuyến trên trang web của chúng tôi cho phép bạn tìm hiểu tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng với bất kỳ loại tiền tệ thế giới nào. Chúng tôi theo dõi hàng ngày Việt Nam Đồng tới 172 loại tiền tệ khác trên thế giới.

Để chuyển đổi Việt Nam Đồng có lợi nhuận thành một loại tiền tệ khác trong ngân hàng, hãy thực hiện theo tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng bằng các tiện ích trực tuyến của chúng tôi.

Chuyển đổi tiền tệ đô la trực tuyến

Đô la chuyển đổi tiền tệ trực tuyến là tỷ giá đô la dịch vụ trực tuyến cho tất cả các loại tiền tệ trên thế giới, bao gồm Việt Nam Đồng. Bạn có thể theo dõi chuyển đổi của đồng đô la:

  1. trong các tiện ích được cá nhân hóa trên moneyratestoday.com
  2. trong tỷ giá đô la chính thức dịch vụ
  3. trên trang tỷ lệ chuyển đổi của đồng đô la trên sàn giao dịch ngoại hối trực tuyến

Công cụ chuyển đổi đô la hoạt động với bất kỳ trong số 172 loại tiền tệ thế giới. Chúng tôi hiển thị tỷ giá đô la cho ngày hôm nay và lịch sử chuyển đổi đô la hàng ngày trong 30 năm qua.

Chuyển đổi tiền tệ Euro trực tuyến

Chuyển đổi tiền tệ Euro trực tuyến - một dịch vụ trực tuyến Euro sang tiền tệ thế giới. Công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến Euro bao gồm Việt Nam Đồng sang công cụ chuyển đổi euro.

Tỷ giá hối đoái Euro trên trang web Chuyển đổi tiền tệ có thể được xem trực tuyến trong các máy tính này:

  1. trong các vật dụng cá nhân tại moneyratestoday.com
  2. trên trang chính thức của Tỷ lệ chuyển đổi Euro
  3. trong dịch vụ trực tuyến, tỷ giá hối đoái của đồng euro trên sàn giao dịch ngoại hối trực tuyến

Bộ chuyển đổi đồng euro hiển thị tỷ giá hối đoái với bất kỳ trong số 172 loại tiền tệ thế giới. Chúng tôi có tỷ lệ chuyển đổi đồng euro cho ngày hôm nay và lịch sử chuyển đổi đồng euro hàng ngày trong 30 năm qua.

Chuyển đổi đô la sang Việt Nam Đồng trực tuyến

Chuyển đổi đô la sang Việt Nam Đồng trực tuyến - Việt Nam Đồng dịch vụ tỷ giá hối đoái trên sàn giao dịch Forex.

Bạn có thể thấy tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng miễn phí với tỷ lệ trao đổi được cập nhật cứ sau 30 giây.

Việt Nam Đồng sang tỷ giá hối đoái có thể được xem cả trong phút cuối và trong một giờ và trong một ngày.

Lịch sử của Việt Nam Đồng sang tỷ giá hối đoái đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi từ năm 1992. Xem tỷ giá Việt Nam Đồng / đô la mỗi ngày .

Chuyển đổi tiền Euro sang Việt Nam Đồng trực tuyến

Chuyển đổi tiền Euro sang Việt Nam Đồng trực tuyến - trang của Việt Nam Đồng tỷ giá hối đoái trên sàn giao dịch Forex.

Việt Nam Đồng so với đồng euro được cập nhật 2 lần trong 1 phút.

Việt Nam Đồng sang tỷ giá hối đoái đồng euro có thể được xem cả trong phút cuối và trong một giờ và trong một ngày.

Lịch sử của Việt Nam Đồng sang euro và euro với Việt Nam Đồng của Ukraine đã có trên trang web từ năm 1992. Tỷ giá hối đoái được công khai miễn phí mỗi ngày.

Chuyển đổi tiền tệ bitcoin trực tuyến, tỷ giá bitcoin cho ngày hôm nay

Công cụ chuyển đổi tiền tệ bitcoin trực tuyến không được hiển thị trên trang web của chúng tôi. Moneyratestoday.com chỉ theo dõi các loại tiền tệ chính thức.

Nhưng tỷ giá hối đoái Bitcoin cho ngày hôm nay là thông tin rất quan trọng đối với khu vực tiền điện tử.

Tại đây, bạn có thể thấy Tỷ giá trao đổi Bitcoin cho ngày hôm nay .

Chuyển đổi tiền điện tử trực tuyến, tỷ lệ tiền điện tử

Trình chuyển đổi tiền điện tử trực tuyến cũng có thể được xem trên liên kết bên dưới.

Tỷ giá hối đoái của hơn 2000 tiền điện tử được theo dõi trực tuyến trên trang web của đối tác của chúng tôi.

Bây giờ tiền điện tử đang trở nên phổ biến và có thể trở thành một phần thay thế cho đồng đô la, euro và các loại tiền tệ quốc gia khác.