Euro

EUR = 1.04 USD
+0.003452 (+0.33%)
thay đổi tỷ giá từ hôm qua

Bảng Anh

GBP = 1.23 USD
+0.00712 (+0.58%)
thay đổi tỷ giá từ hôm qua

Yên Nhật

JPY = 0.007744 USD
+0.000017410074067259 (+0.23%)
thay đổi tỷ giá từ hôm qua

Nhân dân tệ

CNY = 0.15 USD
+0.000060775084007564 (+0.04%)
thay đổi tỷ giá từ hôm qua