Chuyển đổi tiền tệ, tỷ giá hối đoái
Chuyển đổi tiền tệ Máy tính tỷ giá Tỷ giá hối đoái trực tuyến Tệ lịch sử tỷ giá hối đoái

Dollar Mỹ Đến Việt Nam Đồng lịch sử tỷ giá hối đoái (2022)

Dollar Mỹ Đến Việt Nam Đồng lịch sử tỷ giá hối đoái lịch sử kể từ 1992 đến 2022. biểu đồ chuyển đổi tiền tệ Dollar Mỹ Đến Việt Nam Đồng (2022).

Bạn có thể tìm hiểu lịch sử của Dollar Mỹ đến Việt Nam Đồng tại đây cho mỗi năm và trong một giai đoạn khác nhau. Một cơ sở dữ liệu của tất cả các tỷ giá hối đoái cho tất cả các năm trực tuyến. Lịch sử Dollar Mỹ cho bất kỳ ngày nào. Tất cả các trích dẫn của Dollar Mỹ cho Việt Nam Đồng từ năm 1992 đến 2022 đều có ở đây. Lịch sử của Dollar Mỹ đến Việt Nam Đồng từ năm 1992 đến 2022 mỗi năm.

Biểu đồ về lịch sử của Dollar Mỹ đến Việt Nam Đồng hiển thị tất cả các trích dẫn trong 30 năm qua. Lịch sử của tỷ giá hối đoái trên biểu đồ của tất cả các loại tiền tệ trong 30 năm trên trang web moneyratestoday.com Biểu đồ lịch sử trích dẫn của Dollar Mỹ đến Việt Nam Đồng từ năm 1992 trực tuyến và miễn phí. Bạn có thể tìm hiểu tỷ lệ Dollar Mỹ chính xác trên biểu đồ nếu bạn di chuột qua ngày đã chọn. Sử dụng các chú giải công cụ trên biểu đồ lịch sử trích dẫn của Dollar Mỹ để Việt Nam Đồng tiếng Ukraina.

Đổi Dollar Mỹ Đến Việt Nam Đồng Dollar Mỹ Đến Việt Nam Đồng Tỷ giá Dollar Mỹ Đến Việt Nam Đồng sống trên thị trường ngoại hối Forex
Ngày Tỷ lệ
có thể 2022 22859.697805
Tháng tư 2022 23491.887246
Tháng Ba 2022 20419.655331
Tháng hai 2022 22688.481966
Tháng Giêng 2022 22618.081469

Lịch sử Tỷ giá hối đoái của Dollar Mỹ sang Việt Nam Đồng có trong bảng cho mỗi năm. Một bảng trực tuyến về lịch sử trích dẫn của Dollar Mỹ / Việt Nam Đồng của Ukraine cho mỗi năm kể từ năm 1992 đã được tạo trên trang này. Lịch sử của tỷ giá hối đoái trong bảng: Dollar Mỹ đến Việt Nam Đồng có sẵn hàng năm: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Lịch sử của tỷ giá hối đoái mỗi năm trong nhiều tháng có sẵn bằng cách nhấp vào liên kết của năm trong bảng lịch sử tiền tệ. Bạn có thể thấy Dollar Mỹ đến Việt Nam Đồng tỷ giá hối đoái cho mỗi năm và cho mỗi tháng. Nhấp vào liên kết của năm.

Sự tăng giảm của Dollar Mỹ thành Việt Nam Đồng kể từ năm 1992. Tăng và giảm trong Dollar Mỹ / Việt Nam Đồng mỗi năm cho: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 năm. Tính năng động dài hạn của Dollar Mỹ đến Việt Nam Đồng trong một thập kỷ có thể ước tính trên trang này. Trên trang web của chúng tôi có một lịch sử về tỷ giá của tất cả các loại tiền tệ liên quan đến tất cả.

Trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể xem lịch sử của bất kỳ loại tiền tệ nào khác trong những năm qua. Lịch sử miễn phí báo giá của tất cả các loại tiền tệ trong hơn 30 năm qua trong phần này của trang web moneyratestoday.com Dollar Mỹ thành Việt Nam Đồng tỷ giá hối đoái từ năm 1992 đến 2022 được hiển thị tại đây. Để xem Dollar Mỹ đến Việt Nam Đồng báo giá cho cho mỗi tháng, hãy nhấp vào liên kết trong bảng năm.