Chuyển đổi tiền tệ, tỷ giá hối đoái
Chuyển đổi tiền tệ Máy tính tỷ giá Tỷ giá hối đoái trực tuyến Tệ lịch sử tỷ giá hối đoái

Việt Nam Đồng Đến Euro lịch sử tỷ giá hối đoái (2022)

Việt Nam Đồng Đến Euro lịch sử tỷ giá hối đoái lịch sử kể từ 1998 đến 2022. biểu đồ chuyển đổi tiền tệ Việt Nam Đồng Đến Euro (2022).

Chúng tôi giữ một lịch sử về tỷ giá hối đoái của tất cả các loại tiền tệ cho mỗi năm. Một cơ sở dữ liệu của tất cả các tỷ giá hối đoái cho tất cả các năm trực tuyến. Lịch sử Việt Nam Đồng cho bất kỳ ngày nào. Lịch sử của Việt Nam Đồng đến Euro từ năm 1992 đến 2022 có sẵn trên trang này. Tất cả các trích dẫn của Việt Nam Đồng cho Euro từ năm 1992 đến 2022 đều có ở đây.

Lịch sử của tỷ giá hối đoái trên biểu đồ của tất cả các loại tiền tệ trong 30 năm trên trang web moneyratestoday.com Biểu đồ lịch sử trích dẫn của Việt Nam Đồng đến Euro từ năm 1992 trực tuyến và miễn phí. Biểu đồ miễn phí về lịch sử của Việt Nam Đồng đến Euro tiếng Ukraina trong năm qua. Di chuột qua biểu đồ và xem chính xác Việt Nam Đồng đến Euro cho năm đã chọn. Để tìm ra tỷ lệ chính xác cho năm vừa qua, hãy di chuột qua biểu đồ lịch sử của Việt Nam Đồng đến Euro tiếng Ukraina.

Đổi Việt Nam Đồng Đến Euro Việt Nam Đồng Đến Euro Tỷ giá Việt Nam Đồng Đến Euro sống trên thị trường ngoại hối Forex
Ngày Tỷ lệ
Tháng sáu 2022 0.000043
có thể 2022 0.000042
Tháng tư 2022 0.000038
Tháng Ba 2022 0.000044
Tháng hai 2022 0.000039
Tháng Giêng 2022 0.000039

Các tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng này đến Euro trong bảng cho mỗi năm đều miễn phí tại đây. Một bảng trực tuyến về lịch sử trích dẫn của Việt Nam Đồng / Euro của Ukraine cho mỗi năm kể từ năm 1992 đã được tạo trên trang này. Lịch sử của tỷ giá hối đoái trong bảng: Việt Nam Đồng đến Euro có sẵn hàng năm: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Lịch sử của tỷ giá hối đoái mỗi năm trong nhiều tháng có sẵn bằng cách nhấp vào liên kết của năm trong bảng lịch sử tiền tệ. Báo giá hàng tháng của Việt Nam Đồng cho Euro, bạn có thể xem nếu bạn nhấp vào liên kết của năm trong bảng lịch sử của năm.

Ước tính số tiền đã thay đổi trong 10, 20 hoặc 30 năm. Xem một biểu đồ báo giá trong một thời gian dài. Tăng và giảm trong Việt Nam Đồng / Euro mỗi năm cho: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 năm. Tính năng động dài hạn của Việt Nam Đồng đến Euro trong một thập kỷ có thể ước tính trên trang này. Chọn một loại tiền tệ khác thay vì Euro để tìm hiểu lịch sử của Việt Nam Đồng so với loại tiền tệ khác.

Trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể xem lịch sử của bất kỳ loại tiền tệ nào khác trong những năm qua. Lịch sử miễn phí báo giá của tất cả các loại tiền tệ trong hơn 30 năm qua trong phần này của trang web moneyratestoday.com Việt Nam Đồng thành Euro tỷ giá hối đoái từ năm 1992 đến 2022 được hiển thị tại đây. Bạn có thể thấy Việt Nam Đồng đến Euro tỷ giá hối đoái cho mỗi năm và cho mỗi tháng. Nhấp vào liên kết của năm.